border-address-top
Dr. Guy Charlier
Molenstraat 33
3140 Keerbergen

Tel: 015/51 39 92
border-address-bottom
Info voor praktijk

Raadplegingen

Dagelijks zijn er raadplegingen in de voormiddag en 's avonds , behalve donderdagavond.

Gelieve steeds uw ID kaart of kids ID- kaart mee te brengen. 

Ook zaterdagvoormiddag wordt er raadpleging gehouden, behalve tijdens de maanden juli tot oktober.

Om de raadplegingen vlot te laten verlopen vragen wij rekening te houden
met de volgende richtlijnen:

 

  • Kom op tijd, zo niet laat je anderen onnodig wachten;indien je niet tijdig op de afspraak kan zijn, gelieve dan ten laatste een dag op voorhand te annuleren of de dag zelf telefonisch te verwittigen.
  • Indien je een afspraak wenst voor meerdere personen, gelieve dit duidelijk te melden en in dat geval een afspraak te reserveren per persoon die moet worden onderzocht.
  • Gelieve de telefonische contacten met de arts zelf te beperken tot het strikt noodzakelijke; voor de behandeling van een medisch probleem of een uitvoerige bespreking van onderzoeksresultaten maak je best een afspraak.
  • De resultaten van de bloedanalyses kunnen telefonisch worden opgevraagd bij voorkeur van maandag tot vrijdag in de voormiddag tussen 09.00 u en 12.00 u
  • en 's avonds tussen en 18.00 u en 20.00 u behalve donderdagavond.

Attesten en voorschriften

  • Wij leveren in principe  geen medicatievoorschriften af op telefonische aanvraag.       Bij het consult trachten wij voldoende voorschriften mee te geven tot het ogenblik dat er terug een medisch onderzoek nodig is en de behandeling al dan niet zal worden aangepast. Maak daarom tijdig een afspraak voor de verlenging van medicatie.
  • Afwezigheidattesten wegens ziekte of ongeval kunnen alleen worden afgeleverd na medisch onderzoek, zowel voor werknemers als voor studenten, zoniet zijn zij onwettig.
  • Voor het invullen van allerhande andere attesten maak je meestal best een afspraak; doorgaans is er meer tijd nodig voor inzage in het dossier.

Huisbezoeken

Om een huisbezoek aan te vragen bel je ons op het nummer 015 51 39 92
bij voorkeur in de voormiddag tot 12.00 u.

Huisbezoeken zijn voorzien voor patiënten die te zwak of te ziek zijn om zich te verplaatsen.
Onderzoek in de praktijk zelf verdient de voorkeur : we beschikken daar over uw dossier met al uw gegevens en kunnen er beter onderzoeken. Zo kunnen wij je op de beste manier helpen.

Personen die misbruik maken van deze agenda worden opgespoord en gerechtelijk vervolgd.
Alle patiëntgegevens zijn vertrouwelijk en worden enkel door de behandelende geneesheer gebruikt.

Created by Sanmax